Delavnice montessori 6 – 12

DELAVNICE MONTESSORI ZA ŠOLARJE 

Na delavnice montessori vabimo otroke v starosti od 6 do 12 let.

Zakaj izbrati delavnice montessori za šolske otroke?

o Vzgoja za mir: razvijanje socialnih veščin, gradnja skupnosti in spoštljivih odnosov v njej.
o Individualno načrtovanje dela omogoča spremljanje posameznika (učenje v skladu z otrokovim razvojem).
o Vzpodbudno okolje za celosten razvoj otroka.
o Napredovanje v skladu z otrokovimi sposobnostmi ne glede na njegovo starost.
o Starostno mešana skupina.
o Usvajanje znanja preko materialov, ki vodijo otroka od konkretnega k abstraktnemu.
o Svoboda odločanja krepi otrokovo samostojnost in razvija njegovo odgovornost.

»To je bistven princip vzgoje in izobraževanja. Poučevanje detajlov prinaša zmedo. Ustvarjanje povezav, odnosov med stvarmi prinaša znanje.« Maria Montessori

POMLADNEGA SKLOPA DELAVNIC MONTESSORI ZA ŠOLSKE OTROKE ZARADI RAZGLAŠENE EPIDEMIJE KORONAVIRUSA NE BOMO IZVEDLI V NAČRTOVANIH TERMINIH.

NOVI TERMINI BODO OBJAVLJENI PO UREDITVI RAZMER.