Delavnice montessori 6 – 12

DELAVNICE MONTESSORI ZA ŠOLSKE OTROKE

Na delavnice montessori vabimo otroke v starosti od 6 do 12 let.

»To je bistven princip vzgoje in izobraževanja. Poučevanje detajlov prinaša zmedo. Ustvarjanje povezav, odnosov med stvarmi prinaša znanje.« Maria Montessori

Zakaj izbrati delavnice montessori za šolske otroke?

o Vzgoja za mir: razvijanje socialnih veščin, gradnja skupnosti in spoštljivih odnosov v njej.
o Individualno načrtovanje dela omogoča spremljanje posameznika (učenje v skladu z otrokovim razvojem).
o Vzpodbudno okolje za celosten razvoj otroka.
o Napredovanje v skladu z otrokovimi sposobnostmi ne glede na njegovo starost.
o Starostno mešana skupina.
o Usvajanje znanja preko materialov, ki vodijo otroka od konkretnega k abstraktnemu.
o Svoboda odločanja krepi otrokovo samostojnost in razvija njegovo odgovornost.

SOBOTNI PROGRAM

Delavnice potekajo ob sobotnih dopoldnevih od 9.00 do 11.00. Posamezen sklop zajema 7 srečanj.

CENA: 140 € za posamezen sklop

TEDENSKI PROGRAM

Delavnice potekajo ob torkih od 16.30 do 18.00. Posamezen sklop zajema 10 srečanj.

CENA: 160 € za posamezen sklop

 

TERMINI SOBOTNEGA IN TEDENSKEGA PROGRAMA

SPOMLADANSKI SKLOP:

 

INDIVIDUALNI PROGRAM

Delavnice izvajamo po dogovoru.

CENA: 25 € srečanje (60 min)

 

PRIJAVNICA

Spol

Prijava na program

 

Več informacij: delavnicemontessori@gmail.com