Delavnice montessori 6 – 12

DELAVNICE MONTESSORI ZA ŠOLSKE OTROKE

Na delavnice montessori vabimo otroke v starosti od 6 do 12 let.

»To je bistven princip vzgoje in izobraževanja. Poučevanje detajlov prinaša zmedo. Ustvarjanje povezav, odnosov med stvarmi prinaša znanje.« Maria Montessori

Zakaj izbrati delavnice montessori za šolske otroke?

o Vzgoja za mir: razvijanje socialnih veščin, gradnja skupnosti in spoštljivih odnosov v njej.
o Individualno načrtovanje dela omogoča spremljanje posameznika (učenje v skladu z otrokovim razvojem).
o Vzpodbudno okolje za celosten razvoj otroka.
o Napredovanje v skladu z otrokovimi sposobnostmi ne glede na njegovo starost.
o Starostno mešana skupina.
o Usvajanje znanja preko materialov, ki vodijo otroka od konkretnega k abstraktnemu.
o Svoboda odločanja krepi otrokovo samostojnost in razvija njegovo odgovornost.

JESEN 2023 – SOBOTNI SKLOP

Delavnice bodo potekale ob sobotah od 9.00 do 11.00. Sobotni sklop zajema 6 srečanj za otroke.

TERMINI

september 2023: 23. 9.

oktober 2023: 7. 10., 21. 10.

november 2023: 11. 11., 18. 11.

december 2023: 2. 12.

CENA

150,00 €

PRIJAVNICA ŠOLARJI – JESEN 2023

Spol

Več informacij: delavnicemontessori@gmail.com