Delavnice montessori 6 – 12

DELAVNICE MONTESSORI ZA ŠOLSKE OTROKE

Na delavnice montessori vabimo otroke v starosti od 6 do 12 let.

»To je bistven princip vzgoje in izobraževanja. Poučevanje detajlov prinaša zmedo. Ustvarjanje povezav, odnosov med stvarmi prinaša znanje.« Maria Montessori

Zakaj izbrati delavnice montessori za šolske otroke?

o Vzgoja za mir: razvijanje socialnih veščin, gradnja skupnosti in spoštljivih odnosov v njej.
o Individualno načrtovanje dela omogoča spremljanje posameznika (učenje v skladu z otrokovim razvojem).
o Vzpodbudno okolje za celosten razvoj otroka.
o Napredovanje v skladu z otrokovimi sposobnostmi ne glede na njegovo starost.
o Starostno mešana skupina.
o Usvajanje znanja preko materialov, ki vodijo otroka od konkretnega k abstraktnemu.
o Svoboda odločanja krepi otrokovo samostojnost in razvija njegovo odgovornost.

POMLAD 2024 – SOBOTNI SKLOP

Delavnice bodo potekale ob sobotah od 9.00 do 11.00. Sobotni sklop zajema 6 srečanj za otroke.

TERMINI

februar 2024: 3. 2., 17. 2.

marec 2024: 9. 3., 16. 3.

april 2024: 13. 4., 20. 4.

 

CENA

SOBOTNI SKLOP (6 srečanj): 150,00 €

PRIJAVNICA ŠOLARJI – POMLAD 2024

Spol

Več informacij: delavnicemontessori@gmail.com