Vpis

V šolskem letu 2021/22 v vrtcu nimamo prosth mest.

Vpis za šolsko leto 2022/23 je zaključen, seznam sprejetih otrok in čakalni seznam najdete tukaj: Seznam sprejeti in čakalni_2022_23

V primeru prostih mest vpisujemo otroke v vrtec tudi med šolskim letom. Prednost imajo otroci iz čakalnega seznama. Če želite svojega otroka med letom vključiti na čakalni seznam, lahko oddate vlogo za vpis: Vloga za vpis 2022_23