Individualne ure montessori

KOMU SO NAMENJENE?

Otrokom, katerim želijo starši omogočiti konkretno izkušnjo in razumevanje izbranega znanstvenega področja ter tudi otrokom, ki imajo težave z usvajanjem, razumevanjem snovi.

Na teh urah otroci ob delu krepijo samozavest in si preko konkretne izkušnje pridobivajo znanje, ki jim »ostane« in daje odseve v vsakdanjem življenju.

Starši lahko izbirate med področjema matematike in jezika.

STAROST: 5 do 10 let

TRAJANJE: 60 minut

CENA: 30,00 eur

MATEMATIKA

Otroci razvijajo in pridobivajo izkušnje iz:

  • številskih predstav,
  • uvajanja v desetiški sistem,
  • raziskovanja linearnega sistema,
  • računskih operacij,
  • kategorij.

JEZIK

Otroci razvijajo in pridobivajo izkušnje iz:

  • finomotorike, grafomotorike,
  • razvijanja bralne in pisne kompetence,
  • razvijanja slušne in govorne kompetence,
  • opismenjevanja.

TERMINI: po dogovoru: delavnicemontessori@gmail.com