Vrtec montessori

Hiša otrok Nova Cerkev, zasebni vrtec montessori je bil dne 26. 9. 2017 vpisan v knjigo razvida vrtcev pod zaporedno številko 235. Izpolnjujemo pogoje za sofinanciranje programa za predšolske programe iz javnih sredstev.

S soglasjem Montessori inštituta, Zavoda za pomoč staršem pri razvoju otrok, izvajamo Program vrtca montessori. K programu je strokovni svet RS za splošno izobraževanje na svoji 161. seji dal pozitivno mnenje (Uradni list, št. 15/2014). Program je objavljen tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

V vrtec sprejemamo otroke od 11 mesecev do 6 let starosti.